کارستان نوین


نرم افزار، با اندیشه نوین

این شرکت در سال 1388با هدف حضور موفق در بازار نرم افزارهای چند رسانه ای تاسیس گردید . هم اکنون شرکت کارستان نوین دو محصول به نامهای "کارستان"و "دکورستان" را به بازار نرم افزار کشور ارائه کرده است و طراحی و اجرای پرتال های اداری و وب سایت های بسیاری را در کارنامه دارد.

نمونه کار

محصولات شرکت را می توان به دو دسته تقسیم نمود.
1.خدمات تحت وب (طراحی سایت،پرتال،و نرم افزارهای تحت وب)
2.نرم افزارهای تحت ویندوز (پرتال های سازمانی و نرم افزارهای کاربردی)

نرم افزار کارستان

طراحی و برنامه نویسی سایت شاقول (مهندسی عمران)

طراحی سایت و دبیرخانه الکترونیک شرکت سرار

طراحی سایت بنفش

نرم افزار دکورستان

سایر برنامه ها

درباره ما

این شرکت در سال 1388با هدف حضور موفق در بازار نرم افزارهای چند رسانه ای تاسیس گردید . هم اکنون شرکت کارستان نوین دو محصول به نامهای "کارستان"و "دکورستان" را به بازار نرم افزار کشور ارائه کرده است و طراحی و اجرای پرتال های اداری و وب سایت های بسیاری را در کارنامه دارد.

تماس با ما

با ما از طریق ارسال فرم زیر تماس بگیرید